ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η έδρα του κέντρου λήψης σημάτων & εικόνας της GRANDE SECURITY βρίσκετε στην Αθήνα στο Γαλάτσι σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Πρόσφατα ανακαινισμένες, με πλήρη θωράκιση, ελεγχόμενη πρόσβαση, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης και καταγραφής σ’ όλο το κτήριο. Σύστημα συναγερμού εσωτερικό, περιμετρικό και πυρασφάλειας. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Με κέντρο επιχειρήσεων που πληροί όλες της προδιαγραφές και με πιστοποίηση ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

Συστήματα αυτοματισμού - Εξοπλισμός

Ο άρτιος και σύγχρονος εξοπλισμός όπως συστοιχία πολυπύρηνων Main Servers και Backup Servers σε διαρκή αδιάλειπτη και ταυτόχρονη λειτουργία (HP & IBM). Μεγάλα ON-LINE UPS - INVERTER ικανά να τροφοδοτήσουν για αρκετές ώρες όλη την δομή υπολογιστών - φωτισμού - κλιματισμού - επικοινωνιών (χωρίς χρήση γεννήτριας). Μεγάλο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Η/Ζ για απεριόριστη παροχή τάσης. Εφεδρικό μικρότερο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Η/Ζ.

Τρόποι Επικοινωνίας που υποστηρίζονται.

Ιδιόκτητο κύκλωμα Οπτικών Ινών από τον ΟΤΕ ΑΕ (metro Ethernet) μεγάλης χωρητικότητας και ταχύτητας, με εφεδρικό κύκλωμα διαφορετικής όδευσης.

Η λήψη των σημάτων μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους.

Με απλές παραδοσιακές ψηφιακές τηλεφωνικές γραμμές ΟΤΕ PSTN όπου και διαθέτουμε 100 ιδιόκτητες αυτή την στιγμή συνδεδεμένες σε πλήρη λειτουργία. Υποστηρίζεται και η επικοινωνία με χρήση GSM συσκευών. Επίσης μπορούμε να λάβουμε σήματα μέσω TCP/IP και GPRS για συνεχόμενη επιτήρηση (polling) από πάρα πολλούς οίκους συστημάτων τις αγοράς.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ TOY ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΑΣ