ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Πρόσφατα η Grande ανανέωσε και την πιστοποίηση της σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008